Villa Solaris

Föräldrar och Understödsföreningen

Hos oss har föräldrarna en aktiv roll i daghemmets verksamhet. Inte minst genom möjligheten att sitta i Understödsföreningens styrelse, men också genom dagliga samtal med personalen, deltagande i evenemang och t.ex. hjälp på talkojippon. Tillsammans jobbar vi för ett trivsamt dagis för barnen.

Styrelsens uppgifter

Alla föräldrar till barn på Villa Solaris är medlemmar i föreningen ”Understödsföreningen för ett svenskspråkigt privat daghem i Åbo r.f.”. Detta ger oss föräldrar en unik möjlighet att påverka daghemmet vi har våra barn på! Föreningen upprätthålls av en styrelse vars medlemmar väljs av föräldrarna. Styrelsen fungerar som arbetsgivare för Villa Solaris personal, och axlar därmed alla de administrativa uppgifter det innebär.

Tillsammans med konsultation av daghemmets föreståndare, samt en utomstående bokförings- och revisionsbyrå, sköter styrelsen om daghemmets ekonomi, bär ett juridiskt ansvar, tar ställning till personalfrågor (anställning, arbetsavtal, försäkringar, pensioner etc.), sköter marknadsföring och tryggar förutsättningarna för daghemsverksamheten (så som stadens fodringar gällande bedrift av dagvårdsverksamhet, lokalen och informationsflöde till de övriga medlemmarna i föreningen). Styrelsen sammankommer i regel en gång per månad för ett styrelsemöte. Här diskuteras frågor gällande dagvårdsverksamheten, och beslut tas för att trygga fortsättningen av dagvårdsverksamheten.

Alla föräldrar som har ett barn på Villa Solaris betalar en årsavgift (20€/förälder) och blir därmed en övrig medlem inom understödsföreningen. Som medlem kan du bli invald i styrelsen och fullgöra en mandatperiod i styrelsen. Styrelsens stadgor kan du läsa här (direktlänk till Stadgar).

Som förälder har du möjlighet att påverka

Villa Solaris bedrivs av understödsföreningen, och inte en större organisation, ett företag eller en kommun. Därmed jobbar styrelsen tätt med personalen för att ge våra barn de bästa förutsättningarna att trivas och blomstra på daghemmet. Vi har stora möjligheter att utvecklas för att tillfredsställa kundernas och personalens behov av trygghet, utveckling och välmående. Alla medlemmar träffas regelbundet på höst- och vårmöte, styrelsen samlar in feedback av föräldrarna och ordnar olika typer av evenemang. På Villa Solaris har du en unik möjlighet att påverka barnens vardag och det täta samarbetet med föreningen och dagvården upplevs som en rikedom för att ge våra barn en så bra dagvårdsplats som möjligt.