Villa Solaris

Det här hände i oktober

I oktober hade barnen, föräldrarna och personalen på Villa Solaris flera tillfällen att träffas och lära känna varandra genom gemensamma ärenden.

På dagisgården ordnades det traditionella Lövtalkot, där vi tillsammans tog hand om trivseln genom att kratta löv och städa upp på gården. Efter talkoarbetet var det på sin plats med något smått att äta.

I oktober ordnades höstmöte för Undersödsföreningen för ett svenskspråkigt privat daghem i Åbo rf, som driver daghemsversamheten, där det bl.a valdes ny styrelse för 2024 .Styrelsearbetet ger både föräldrarna och personalen möjlighet att påverka daghemmets verksamhet och allas välmående. Efter höstmötet fortsatte föräldrakvällen först tillsammans, varefter föräldrarna fortsatte till dagisgruppernas egna utrymmen.

Ett varmt tack till alla er som deltog i evenemangen i oktober. <3

Dela på Facebook!