Villa Solaris

Barnens dag på Villa Solaris

Vi har ett dagsschema som följs de flesta dagarna, men i och med att dagiset också har mycket extra aktiviteter ändras dagsschemat vid behov.

Dagsschemat

7.30 Daghemmet öppnar
8.30 Morgonmål
9.00 Morgonsamling (önskvärt att alla barnen är på plats)
9.30 Verksamhet (pyssel/frilek/gympa)
10.30 Utevistelse
11.30 Lunch
12.15 Sagostund
12.30 Vila
14.30 Mellanmål
15.30 Utevistelse
16.45 Daghemmet stänger

Du kan läsa detaljerat om barnens dag här: