Villa Solaris

Avgifter och öppethållning

På Villa Solaris kan familjerna välja mellan två alternativ. Barnen kan antingen vara på plats heltid (över 35 timmar i veckan) eller 16 dagar i månaden (under 35 timmar i veckan). Diskutera gärna med dagisets föreståndare Paula Rajalin om ert dagvårdsbehov.

Heldag ( >35h/vecka) max. 310 €
16 dagar/mån (<35h/vecka) max. 267 €

Syskonrabatten är 33 € per barn (heldag).
Medlemsavgiften i föreningen är 20 €/förälder/år.

Dagvårdsavgifterna kan betalas med privatvårdsstöd eller med servicesedel, som beviljas av Åbo.


Info om Åbo servicesedel
Servicesedelsystemet (PSOP, på finska)


Ifall ni bor i någon av kranskommunerna, är det möjligt för kommunen att göra köpavtal med oss. Kontakta i så fall den egna kommunens dagvårdsansvariga.

Öppethållning

Daghemmet är öppet dagligen kl 7.30-16.45.
Vi har stängt på röda dagar och i juli då personalen är på semester.