Villa Solaris

Vårmöte och föräldramöte

Denna vecka samlades föräldrar och personal i dagisets gympasal för understödsföreningens vårmöte och föräldramöte.

Att vara medlem i daghemmets understödsförening är ett unikt och utmärkt sätt att påverka och vara delaktig i dagisverksamheten. I mötet berättade styrelsen om förra årets verksamhet i sin helhet.

I föräldramötet fick föräldrarna information av personalen om kommande verksamhet och tips av Folkhälsans Heidi Hermansson (speciallärare inom småbarnspedagogik) och av varandra om hur de kan ta kontroll över vardagen.

Tack till alla som var närvarande! <3

Dela på Facebook!