Villa Solaris

Vändagsfest

I år fick alla barnen bidra med ett handavtryck till vårt vändagskollage. Vi samlades i jumppasalen och sjöng kompissånger tillsammans.

Dela på Facebook!