Villa Solaris

Utrymmen

Villa Solaris har sina utrymmen på Havregatan 24A. Huset är ett egnahemshus som renoverats 2016 för att ackommodera ett daghem. På övervåningen har vardera avdelning sina egna utrymmen bestående av tre rum och toalett. Köket är mellan avdelningarna och blir således en naturlig del av barnens vardag.

Gympasal

På dagiset strävar vi efter att skapa en hemlik och trivsam miljö. Det förverkligas genom en harmonisk inredning, syskongruppernas utformning och avdelningarnas samarbete. Ytterligare har Villa Solaris en stor gymnastiksal där grupperna samlas för fester, gympastunder och annan aktivitet. Gympastunderna ordnas ofta i smågrupper och innehållet planeras enligt ålder eller gruppens intressen. Som exempel kan en gympastund med 4-5 åriga barn vara en tillsammans planerad springbana med olika stationer där barnen får hoppa på trampolinen, hänga i ringarna, balansera, kasta svansbollar i paraply och hula-hula. Gympan avslutas ofta med en avslappningsövning.

Lekrum

Dessutom finns ett extra lekrum som används flitigt för smågruppsverksamhet. I smågrupper kan barnens sociala färdigheter stödas med hjälp av lek och gemensam sysselsättning. Grupperna kan blandas så att barnen antingen kan leka med jämnåriga eller så att det finns barn av olika åldrar med i leken. I planeringen av smågruppsverksamhet tas i beaktande barnens intresseområden och önskemål.

Ateljé

Villa Solaris har också en egen ateljé där barnens fantasi och kreativitet får utlopp. Även här pysslar barnen i smågrupper vilket ofta skapar mera lugn och utrymme för varje barn att uttrycka sin fantasi i form av t.ex. målande, lera och ritning.

Gården

Gården är stor och bjuder in till mångsidig lek för daghemsbarnen året runt. På vintern är det möjligt att åka pulka på gården och på sommaren njuter barnen av sand- och springlekar. På hösten och våren är olika typer av vattenlekar barnens favorit. Det finns olika typer av lekmöjligheter i sandlådan, i gungorna och i klätterställningen. Samt finns olika typer av leksaker från bilar, dockvagnar till byggarblock att välja mellan. Dessutom har vi lekparker, fotbolls-(& skridsko)plan och skogen på gångavstånd från dagis.