Villa Solaris

Hur allt började

Under 1980-talet fanns det inte subjektiv rätt till dagvård, viket betydde att kommunal dagvård enbart erbjöds till låginkomsttagare och studerande. De övriga var tvungna att ordna vård för sina barn på något annat sätt. Det var därför några ÅA-anställda beslöt sig för att grunda ett privat daghem. Året 1983 blev drömmen om daghemmet verklig. ÅA:s stiftelse erbjöd utrymmen i ett hus på Vårdbergsgatan, invid Vårdbergsparken.

Huset hade bostäder som renoverades och inreddes för daghemmet. Tanken var att utrymmena skulle vara så hemlika som möjligt, en ideologi som följt med Villa Solaris sedan dess. Den första oktober 1984, en aning försenat, öppnades dörrarna till Villa Solaris. Dåvarande föreståndaren var insatt i Steinerpedagogik, varför Villa Solaris i början profilerades som ett Steinerinspirerat daghem. Några år senare (1987) byttes föreståndaren till vår nuvarande, Paula Rajalin, och den bedrivna verksamheten började ta allt fler intryck av andra pedagogiska skolor.

Villa Solaris flyttar och hittar ”hem”

På Vårdbergsgatan var Villa Solaris verksamt fram till 1994, då flyttlasset bar av till Betaniagatan, invid Idrottsparken. Dessa utrymmen hade tidigare rymt ett daghem, men lokalerna var i ganska dåligt skick. Tack vare engagerade föräldrar och talkoanda samt en byggfirma kunde Villa Solaris flytta in i augusti 1994.

År 2008 blev det åter dags för flytt, denna gång till Kanslersvägen. Även detta hus hade tjänat som daghem tidigare, men en hel del ytrenovering krävdes för att få rätt stämning i huset. Dock flyttade dagis hit med drömmar om att snart hitta ett riktigt hem, som skulle kunna erbjuda en långvarig vistelse. Det kom att ta mycket längre än vad personalen hade hoppats på att ”hitta hem” och den temporära flytten blev rätt så utdragen.

Men äntligen 2016 började planritningar på ”nya dagis” uppenbara sig, och personalen tillsammans med den nya hyresvärden och en arkitekt planerade ivrigt bottenplan, inredning och gård. I början av oktober 2016 var det sedan äntligen dags att förverkliga ännu en flytt, men denna gång ”hem” till Havregatan, som vi hoppas att ska vara en långvarig lösning för vårt härliga dagis.