Villa Solaris

Så jobbar vi

På Villa Solaris har vi små daghemsgrupper, Solkatten och Regnbågen med 17 barn på vardera avdelningen. På förmiddagen bedrivs smågruppsverksamhet där barnen delas in i mindre grupper t.ex. enligt ålder eller intresse. Vi strävar efter att först och främst skapa en trygg miljö för barnen. Vi har en plan för mobbningsförebyggande verksamhet som utförs med hjälp av programmen ”Start” och ”Stegen”, och vi jobbar mycket med att alla skall trivas på daghemmet. Personalen har en mångfald av utbildningar för att skapa en vardag som uppmuntrar barnets naturliga eftersträvan till utveckling genom att upptäcka och våga pröva på. Till utbildningen hör bland annat diverse rörelseinspirerande kurser, matglädje och språkstimulerande verksamhet för att stärka det svenska språket.

Barnens vardag på Seesaw

På dagiset används appen ”Seesaw” som alla familjer har tillgång till. På Seesaw delas bilder till föräldrarna av barnens vardag på dagis. Seesaw har varit mycket uppskattat och omtyckt av familjerna och den digitala växelverkan har varit ett fint tillägg till växelverkan mellan personalen och föräldrarna. Bilderna och berättelserna om barnens dag har dessutom fungerat som ett bra sätt att prata hemma om dagens händelser. Det har även varit en möjlighet att spara i bildformat de fina stunderna från dagiskarriären t.ex. i form av en positiv CV där barnets styrkor har lyfts fram från barnets egna, föräldrarnas, vännernas och dagispersonalens synvinkel.