Villa Solaris

Ansökningsinfo

Alla svenskspråkiga och tvåspråkiga barn i Åbonejden kan ansöka om dagvårdsplats på Villa Solaris. Vi uppmuntrar att ansöka om dagvårdsplats i god tid.

Skicka in ansökningsblanketten i elektronisk form. Utöver det ska ni ansöka om servicesedel via Åbo stads hemsidor:

Info om Åbo servicesedel
Servicesedelsystemet (PSOP, på finska)


Ring gärna daghemmets föreståndare Paula Rajalin (0400 283 880), om du har frågor om ansökningsförfarandet.